Talk 2017-05-19T13:17:37+00:00

 PS_talk

Ditt budskap – min angelägenhet

Tycker det är viktigt att kommunicera budskapet men med en gnutta humor hur viktigt och angeläget budskapet än är. Då kan åhöraren lättare ta till sig av innehållet och snacket blir inte ett sömnpiller.